Must-have :
EEN REGIONAAL KWALITEITSLABEL

In België produceren we geen Foie Gras onder IGP of Label Rouge zoals in Frankrijk. Wallonië heeft echter een strikt regelgevend kader met betrekking tot landbouwproducten en de producties van kwaliteitslabels. Foie Gras maakt hier deel van uit.

Wat houdt een kwaliteitslabel in voor Foie Gras? 

Het familiale karakter van boerderijen wordt gerespecteerd. 

Een duidelijke meerwaarde voor fokkers wordt verzekerd door hun totale controle over de verkoopprijs. 

Voldoen aan maatschappelijke verwachtingen vormt een prioriteit. Dit gebeurt onder meer door dierenwelzijn, aandacht voor de landschappelijke inpassing van gebouwen, de lokale herkomst van mestmaïs en door de ambachtelijke verwerkingsmethode.

Er worden ook verschillende voorzorgsmaatregelen genomen om de kwaliteit van Foie Gras te garanderen door hun smeltsnelheid te beperken. 

Het exclusieve gebruik van producten die niet met (*) zijn geëtiketteerd zoals genetisch gemodificeerde organismen is de regel (* = GGO-vrij) 

De bijzondere aandacht voor dierenwelzijn betreft controles die op verschillende vlakken worden uitgevoerd, zoals het gebruik van natuurlijk licht in de gebouwen en het respecteren van de eisen die gesteld worden aan de wijze van landbouw in open lucht (lage bezettingsgraad, toegang tot een buitenweide met veel begroeiing). 

Om onze website nog te verbeteren en beter in te kunnen spelen op uw verwachtingen, hebben wij een tevredenheidsonderzoek opgezet. Bent u bereid om ons te helpen?  Klik dan op onderstaande link en vertel ons wat u van onze site vindt! 

Wij beloven alvast dat het niet lang zal duren