Een uiterst
verantwoorde sector

Kwaliteit, engagement en verantwoordelijkheid zijn de pijlers waarop de Europese en Belgische Foie Gras sector berust. Om het beroep te omkaderen, heeft België in 1994 een speciale wet uitgewerkt om het dierenwelzijn van zwemvogels voor Foie Gras te garanderen. En België was absoluut voorloper op dit vlak! Deze werd al ingevoerd voor het bestaan van Europese regelgevingen. We vertellen je er alles over!

Kwaliteit gewaarborgd tot over de grenzen

Een gemeenschappelijke basis voor iedereen 

Het Europese charter is een gemeenschappelijke sokkel voor alle houders van vette zwemvogels en producenten van Foie Gras, die zich verplichten aan alle verbintenissen te voldoen.

Steeds meer engagement in België! 

Naast het Europese charter beschikt België over een strikt kader op het vlak van dier- en volksgezondheid. Producenten verbinden zich ertoe de wetgeving voor dierenwelzijn na te leven op het moment van geassisteerde voeding: 

  • Vastgestelde maximale duur van geassisteerde voeding,
  • Verplicht te volgen opleiding voor de start door elke nieuwe producent, 
  • Strenge vereisten voor collectieve huisvesting, om de bewegingsvrijheid van dieren te respecteren, 
  • Isolatie van dieren bij ziekte of letsel,
  • Strikte regels die moeten worden gevolgd vóór het vetmesten, ter voorbereiding op geassisteerde voeding,
  • Richtlijnen voor de grootte van de drinkbakken, zodat de eend zijn bek volledig kan onderdompelen in het water, zoals in de natuur, 
  • Garantie voor de activiteit en rusttijd van het dier om zijn natuurlijke cyclus zo goed mogelijk te respecteren.

 

Ontdek het Europese charter voor iedereen !

Naast de Europese richtlijnen die foknormen definiëren, stelt een koninklijk besluit een verplichte voedingstraining en aanvullende normen vast. Deze normen worden gecontroleerd door de Dienst Dierenwelzijn van de Algemene Directie voor Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Overheidsdienst van Wallonië, die optimale welzijnsomstandigheden garandeert in alle productielocaties en in elk stadium van de fokkerij volgens een gedetailleerd evaluatierooster.  

Ethiek in het middelpunt: maatschappelijke betrokkenheid

Lever(en) van kwaliteit 

Vakmanschap en specifieke kennis zijn van essentieel belang om de consument een product van topkwaliteit te kunnen bieden. Vakmensen hechten veel belang aan de kwaliteit van de producten in de Foie Gras-keten. Zij willen restaurateurs en consumenten met trots een uitzonderlijk product bieden, een symbool van ons gastronomisch erfgoed.  

Wist je dat…

De Belgen produceren enkel Foie Gras van eenden. Ganzenlever wordt traditioneel geproduceerd in andere landen van de Europese Unie, met name in Hongarije en Frankrijk. 

Welzijn in het middelpunt van de aandacht 

Dierenwelzijn is onontbeerlijk voor de productie van Foie Gras.  

Het dagelijks bieden van kwalitatief hoogstaande leefomstandigheden staat bij iedere houder hoog in het vaandel! Elke dag en tijdens elke fase van de productie letten ze op het welzijn, het comfort en de hygiëne van hun dieren. Deze zorg is essentieel voor de dieren en een vereiste om een edel en kwaliteitsvol product te bekomen.  

Voor hun comfort leven ganzen en eenden het grootste deel van hun leven buiten. Ze hebben een uitloop in de open lucht vlakbij de gebouwen om zich in de natuur te begeven.  

Houders worden gestimuleerd om in de uitloop aan boslandbouw te doen: het aanplanten van hagen en bomen om schaduw te bieden en tegelijk de biodiversiteit te verrijken. Dus goed voor het milieu en de dieren!  

Gebouwen met alle comfort voor de dieren

Alle installaties, het materiaal en de gebouwen die het mogelijk maken de dieren te huisvesten en te beschermen, zijn onderworpen aan strenge Europese normen. België was bijvoorbeeld een van de eerste landen die in 2011 collectieve huisvestigingen invoerde, wat overeenkwam met de deadline die was vastgesteld door de Aanbeveling van de Raad van Europa van 1999 om aan deze aanbeveling te voldoen. 

Met zware investeringen en om aan de vraag van de consumenten te voldoen, blijft de Foie Gras-sector zich verbeteren. Hier zijn twee voorbeelden: producenten hebben voor hun gebouwen voorzieningen getroffen om de temperatuur aan te passen aan de leeftijd van de zwemvogels. Voor de vetmestfase zijn de individuele huisvestingen in alle Europese bedrijven vervangen door collectieve, comfortabele huisvestingen. 

Gezondheid voor alles

Alle producenten van Foie Gras zijn onderworpen aan verplichte sanitaire- en bioveiligheidsvoorschriften, die worden opgelegd door de departementale afdelingen van de veterinaire diensten, maar ook door de verschillende eisenpakketten van de sector.  

Naast het geoefende oog van de producent kijkt een dierenarts eventueel naar de dieren om zich ervan te vergewissen dat zij zich in goede gezondheid bevinden. Hun goede gezondheid wordt tevens bepaald door de hygiëne van de huisvesting! Als zwemvogels op het bedrijf komen, zijn de gebouwen minimaal twee weken lang schoongemaakt, gedesinfecteerd en leeg gelaten alvorens de dieren op te vangen, wat de eliminatie van eventueel aanwezige ziektekiemen vóór reiniging en desinfectie garandeert … een warm nest naast een buitenloop in de open lucht!  

Transparantie in elke fase 

Producenten willen hun werk laten zien en zijn trots op hun ambacht. Daarom organiseren zij regelmatig opendeurdagen. De bezoekers maken graag kennis met bepaalde aspecten van het vak en met hoe het er werkelijk aan toe gaat in de bedrijven (veelal familiebedrijven): het dagelijkse leven van de houders, de dieren in de buitenlucht, de verwerking van het product… 

Ook kunnen ze de vele, vaak plaatselijk gemaakte producten ontdekken: Foie Gras, eendenborst, konfijt, rillettes, enz.